Bolletjes-raster-CoverBolletjes-raster-CoverBolletjes-raster-Coveroverlay_leftoverlay_right

verbinden • ontwikkelen • delen

Terug naar overzicht

Intervisiegroep Zuid-Nederland

Steeds meer professionals maken gebruik van intervisie voor het vergroten van hun kennis en vaardigheden op hun vakgebied. Intervisie heeft tot doel inzicht te krijgen in het eigen professioneel handelen door in een kleine groep te reflecteren op een vraagstuk vanuit het werk. Dat gebeurt met de hulp van een intervisiemethode en een facilitator.

De groep communicatieadviseurs van Zuid-Nederland heeft inmiddels de kick off gehad onder begeleiding van Mirjam van der Veen als ervaren gespreksleidster. Op 15 november gaan we aan de slag met hetgeen we hebben geleerd tijdens de kick off. Van tevoren bereiden alle deelnemers een casus voor. De deelnemers stellen om de beurt open vragen aan de casus inbrenger om helder te krijgen wat precies de vraag is achter de inbreng. Vervolgens gaat de groep hier dieper op door. Wat is je gevoel erbij? Wat hou je hiermee in stand? Wat is het effect hiervan? – zijn een aantal vragen die kunnen worden gesteld. Daarna geven de deelnemers adviezen. De inbrenger haalt daaruit wat hem aanspreekt en probeert dat uit. Tijdens de volgende intervisie komen we er dan op terug.

Het doel van intervisie is dat je stilstaat bij waar je mee bezig bent, dat je je bewust wordt van je werk. Je deelt zaken waar je tegenaan loopt, die je normaal gesproken wegdrukt: een irritatie, een boosheid, of een teleurstelling. Daar kun je bij intervisie nu eens heel bewust mee bezig zijn. Je leert van elkaar en meestal ervaar je herkenning bij elkaar.

Alleen leden kunnen deelnemen aan de intervisiegroep. Deelname is gratig. Aanmelden? Stuur een mail naar info@covernet.nl

Datum: 15 november 2018
Tijd: 09:00 – 12:00 uur
Locatie: Zayaz, Eekbrouwersweg 8 in ‘s-Hertogenbosch